kartice-male-bez-amex-2017

button-signin-1button-signup-1

ŠTAMPA ULAZNICA I POZIVNICA

El. pošta

Za potrebe organizatora, GIGS TIX nudi uslužno štampanje ulaznica i pozivnica, po veoma povoljnoj ceni bez obzira na tiraž i varijacije vrsta ulaznica i sa kratkim rokovima isporuke.

GIGS TIX ulaznice su od falsifikovanja zaštićene na sledeće načine:

  • SPECIJALNI PAPIR namenjen štampi vrednosnih dokumenata koji se ne može kupiti u slobodnoj prodaji.
  • VODENI PEČAT u strukturi papira (pogledaj fotografiju).
  • UV NATPIS GIGS TIX koji svetli pod UV svetlom (pogledaj fotografiju).
  • HOLOGRAM GIGS TIX koji je jedinstven i ne može se replicirati (pogledaj fotografiju).
  • JEDINSTVENI BAR KOD je odštampan na svakoj ulaznici pri čemu bar kodovi nisu sekvencijalni i ne mogu replicirati.

Organizator bira i dostavlja dizajn tela ulaznice, koja se štampa u nijansama sive (crno - belo). Štampa u boji nije moguća. Zadnja strana ulaznice se ne može štampati i na njoj se nalaze sve bitne informacije vezane za prava i obaveze kupca i organizatora (uslovi korišćenja) sa ciljem da zaštite organizatora od eventualnih problema.

Kako izgledaju odštampane ulaznice, možete videti na sledećim primerima:

Za više informacija kontaktirajte nas...