kartice-male-bez-amex-2017

INTERNET KUPOVINA - podešavanje prikaza mape

El. pošta

Za događaje koji imaju numerisana sedišta, GIGS TIX prodajni portal omogućava kupcima da sami izaberu mesta za sedenje za koja će kupiti ulaznice. Da bi se mapa sale iscrtala potrebno je da vaš internet pretraživač bude podešen tako da dozvoli iscrtavanje mape. Ukoliko vam se prilikom pokušaja kupovine prikaže ovakav ekran:

capture chrome 1

potrebno je da podesite vaš internet pretraživač. Da bi vam prikazali odgovarajuće uputstvo prvo je potrebno da izaberete vrstu internet pretraživača koju koristite:

chrome logo

GOOGLE CHROME

 

firefox logo

FIREFOX