kartice-male-bez-amex-2017

GOOGLE CHROME - aktivacija flash-a

El. pošta

Za događaje koji imaju numerisana sedišta, GIGS TIX prodajni portal omogućava kupcima da sami izaberu mesta za sedenje za koja će kupiti ulaznice. Da bi se mapa sale iscrtala potrebno je da vaš CHROME browser bude podešen tako da dozvoli iscrtavanje mape.

Ukoliko se prilikom pokušaja kupovine otvori ovakav ekran:

capture chrome 1

Potrebno je da uradite sledeće:

capture chrome 2

  1. Kliknite na "i" pored naziva sajta
  2. U redu "Flash" klikniti na strelicu na dole
  3. Izaberite opciju "Always allow on this site"

Nakon toga:

capture chrome 4

  1. Proverite da li je podešavanje u redu "Flash" ispravno, da li piše "Allow"
  2. Ako jeste, kliknite na dugme "Refresh" za ponovno učitavanje stranice

 Nakon što se stranica sa opisom događaja ponovo učita, kliknite na dugme za kupovinu, sačekajte da se mapa učita a zatim pristupite kupovini

capture chrome 5