kartice-male-bez-amex-2017

button-signin-1 button-signup-1

EXIT FESTIVAL 2017 - uslovi prodaje i korišćenja

El. pošta

OVDE IDE SLIKA 

EXIT FESTIVAL 2017
06.07 - 09.07.2017, Petrovaradinska tvrđava, Novi Sad

USLOVI PRODAJE I KORIŠĆENJA


EXIT FESTIVAL REZERVACIJA I PRETPRODAJA

ROK ZA UPLATU REZERVACIJE (EXIT TRAJB PRETPRODAJA): 14.11.2016.
ROK ZA UPLATU PREOSTALOG IZNOSA (EXIT TRAJB PRETPRODAJA): 15.12.2016.

ROK ZA UPLATU REZERVACIJE (PRETPRODAJA): 5 radnih dana

PORUČIVANJEM I PLAĆANJEM NEOPOZIVO PRIHVATAŠ SLEDEĆE USLOVE PRODAJE:

  • Jedan kupac može da rezerviše a potom i da kupi maksimalno 4 ulaznice za EXIT FESTIVAL 2017.
  • Rok za uplatu rezervacije je 14.11.2016. a za uplatu preostalog iznosa 15.12.2016. (za Exit trajb pretprodaju) odnosno 5 radnih dana za pretprodaju
  • U okviru EXIT FESTIVAL TRIBE 2017 pretprodaje ulaznica, Organizator ograničava pravo kupovine ulaznica i korišćenja narukvica isključivo na državljane Republike Srbije ili strane državljane sa urednom prijavom prebivališta u Republici Srbiji (ne odnosi se na turističku prijavu boravka niti na prijavu boravišta) saglasno važećim propisima Republike Srbije. Da li osoba koja želi da festivalski vaučer zameni za festivalsku narukvicu ispunjava navedeni uslov ili ne biće utvrđeno u svakom pojedinačnom slučaju, na način definisan u nastavku. Ukoliko osoba ne ispunjava navedeni uslov, smatraće se da je zloupotrebila proces povlašćene prodaje ulaznica, bez obzira da li je ona lično kupac ili je neko drugi kupio ulaznicu u njeno ime, neće joj biti izdata narukvica niti će joj biti dozvoljen pristup festivalskom prostoru. U slučaju zloupotrebe prilikom pružanja podataka o državljanstvu elektronskim putem ili zloupotrebe procesa povlašćene prodaje, Organizator neće refundirati novac uložen u kupovinu ulaznica.
  • Nakon evidencije i obrade uplate za rezervaciju EXIT FESTIVAL 2017 ulaznica, u slučaju da je ispravna i pravovremena, kupac mejlom (elektronskom poštom) dobija instrukcije vezane za uplatu preostalog iznosa.
  • Nakon evidencije i obrade uplate preostalog iznosa, u slučaju da je ispravna i pravovremena, kupac mejlom (elektronskom poštom) dobija PDF dokument sa jednom ili više stranica, u zavisnosti od broja kupljenih ulaznica. Svaka stranica PDF dokumenta predstavlja jedinstveni elektronski vaučer koji je dokaz da je plaćena ulaznica za EXIT FESTIVAL 2017.
  • Elektronski vaučer je potrebno odštampati na običnom papiru A4 formata i pokazati prilikom zamene odštampanog vaučera za festivalsku narukvicu, zajedno sa važećim ličnim identifikacionim dokumentom (lična karta ili pasoš, isključivo radi provere državljanstva ili prijave prebivališta) odnosno dokumentom o prijavi prebivališta koji izdaje nadležni državni organ (za strance). Vaučer koji nije odštampan nije validan. Kao zamenu za odštampani vaučer korisniku će na ruku biti stavljena narukvica sa bar kodom, koja će mu omogućiti ulazak na festival. Narukvica važi za EXIT FESTIVAL 2017 pod uslovom da nije oštećena, neovlašćeno kopirana ili na bilo koji drugi način krivotvorena, odnosno učinjena nevažećom usled nesavesne aktivnosti njenog imaoca.
  • Odštampani vaučer važi na donosioca, a prisustvo kupca (čije ime je ispisano na vaučeru) nije neophodno u trenutku zamene. 
  • Nakon zamene za festivalsku narukvicu elektronski vaučer i njegove odštampane kopije prestaju da važe, a svaki naredni pokušaj zamene sa iskorišćenim elektronskim vaučerom ili njegovim odštampanim kopijama neće biti moguć.
  • Festivalska narukvica važi za jednog korisnika i omogućava jedan ulazak svakog festivalskog dana u periodu od 19 do 03 časova.
  • Festivalsku narukvicu nije dozvoljeno skidati, a svaka oštećena ili na bilo koji drugi način očigledno krivotvorena ili kompromitovana festivalska narukvica postaje nevažeća, bez prava zamene. Prenošenje festivalske narukvice na drugu osobu ili bilo koji oblik njenog nesavesnog korišćenja nisu dozvoljeni i čine narukvicu nevažećom, pri čemu Organizator zadržava neograničeno pravo kontrole i sankcionisanja svakog nesavesnog postupanja ili zloupotrebe prilikom korišćenja festivalske narukvice.
  • Lokacija, radno vreme i svi drugi neophodni detalji o zameni biće objavljeni najkasnije 01.07.2017. na ovom sajtu kao i na sajtu www.exitfest.org.
  • Prodavac kao ni Organizator ne odgovaraju za bilo kakve probleme ili eventualnu materijalnu ili nematerijalnu štetu koja može nastati usled neovlašćenog pristupa elektronskoj pošti kupca, štampanja, kopiranja, prodaje ili gubljenja elektronskog vaučera ili njegovih odštampanih kopija. Prema dobijenom vaučeru, iako je u elektronskoj formi, odnosite se kao prema fizičkoj ulaznici i čuvajte ga. Odštampanu kopiju vaučera čuvajte od oštećenja na način koji će omogućiti elektronsko očitavanje bar koda prilikom procesa zamene.
  • Ulaznice kupujte isključivo kod ovlašćenog prodavca. Svaka neovlašćena prodaja i preprodaja elektronskih vaučera, njihovih odštampanih kopija i festivalskih narukvica je kažnjiva i biće od strane GIGS TIXa i Organizatora procesuirana u skladu sa važećim propisima, pred nadležnim sudom.
  • Bilo kakva zloupotreba elektronskog vaučera, njegovih odštampanih kopija i/ili festivalske narukvice, biće od strane GIGS TIXa i Organizatora procesuirana u skladu sa važećim propisima, a odgovorno lice će biti procesuirano u skladu sa važećim propisima, pred nadležnim sudom. Prilikom poručivanja, prodaje - kupovine i izdavanja elektronskih vaučera i  festivalskih narukvica validna je isključivo GIGS TIXova elektronska baza podataka.
  • Uplata rezervacije je bespovratna. U slučaju odustajanja od kupovine ulaznice (plaćanja preostalog iznosa) Fondacija Exit će zadržati uplaćenu rezervaciju. Uplatom rezervacije prihvataš ovaj uslov. 

OSTALI USLOVI PRODAJE / PRETPRODAJE

Jednom kupljena ulaznica ne može biti vraćena niti zamenjena* Prodavac ulaznice prodaje u ime i za račun Organizatora i ne odgovara za organizaciju događaja, promene u programu, datumu održavanja i satnici kao ni za eventualni povrat novca * Kupac se odriče mogućnosti da nadoknadu svake eventualno nastale štete potražuje od prodavca ulaznice, sudskim putem ili na neki drugi način * Moguće su promene u programu, datumu, satnici ili mestu održavanja događaja, što odlučuje i za šta je odgovoran organizator a bilo koja od navedenih promena ne može biti uslov za povrat novca osim ukoliko to ne predvidi i javno saopšti organizator * U slučaju otkazivanja događaja organizator je dužan da javno objavi proceduru i uslove za povrat novca a vraćanje ulaznice se može izvršiti najkasnije 60 dana od predviđenog dana održavanja * U slučaju otkazivanja događaja posebni troškovi (troškovi prevoza, smeštaja i sl.) se ne nadoknađuju * Isključivo ulaznice kupljene na ovlašćenom prodajnim mestima se smatraju validnim * Falsifikovanje ulaznice je kažnjivo zakonom * Neovlašćena preprodaja ulaznica je kažnjiva zakonom Neophodno je pridržavati se pravila ponašanja na događaju koja definiše i za koja je odgovoran Organizator, u suprotnom Organizator zadržava pravo da udalji posetioca bez prava na nadoknadu eventualne štete * Zabranjeno je unošenje oružja, staklenih predmeta, limenki, boca, pirotehničkih sredstava i ostalih predmeta koji mogu ugroziti sigurnost posetilaca te unošenje pića, hrane, toksičnih supstanci i narkotika * Zabrabranjeno je unošenje i korišćenje profesionalne opreme za audio-video snimanje kao i profesionalne foto opreme * Pregled posetilaca i njihovih stvari može biti izvršen na ulazu, radi lične bezbednosti posetilaca Kao deo publike možete biti snimljeni zvučno i slikovno bez ograničenja i prava na nadoknadu Glasna muzika može oštetiti vaš sluh Vizuelni efekti mogu imati štetne posledice po vaše zdravlje Za sve sporove koji se ne mogu sporazumno rešiti nadležan je sud u Novom Sadu.


Za sva pitanja vezana direktno za proces poručivanja i kupovine EXIT ulaznica možete poslati mejl na  Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli